Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Khoa học Xã hội, S. 2 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tái trải nghiệm và bóng của chiếc cũi trong truyện ngắn Isaac Bashevis Singer

VŨ MINH ĐỨC

Tóm tắt


    Hầu hết mọi truyện ngắn của I.B. Singer được kết nối với lịch sử dân tộc Do Thái. Viết từ viễn cảnh hậu Holocaust, các sáng tác của ông không chỉ là tiếng khóc thương cho số phận con người trải qua thảm họa diệt chủng, và ghi khắc tội ác của phát xít Đức đối với đồng bào mình, mà trên đống đổ nát hiện tại, ông còn phản ánh những phản ứng tâm lí của họ trước những tổn thương của quá khứ. Qua hành trình tái trải nghiệm của các nhân vật, I.B. Singer chỉ ra hai kiểu hiệu ứng tâm lí cơ bản: né tránh và lãng quên mọi thứ có mối liên quan tới câu chuyện của ngày hôm qua, hoặc luôn kể và nhắc lại quá khứ đầy thương tổn     

Toàn văn: PDF