Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Khoa học Xã hội, S. 2 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cấu trúc và nghệ thuật thể hiện nhân vật lịch sử Trần Hưng Đạo trong chiến lược quân sự ở Bão táp triều Trần

NGUYỄN THỊ MINH PHƯỢNG

Tóm tắt


    Hoàng Quốc Hải đã kết hợp tài tình giữa sự thật lịch sử với sự hư cấu sáng tạo trong tiểu thuyết lịch sử Bão táp triều Trần để xây dựng kiểu cấu trúc nhân vật tính cách qua các biện pháp nghệ thuật như miêu tả ngoại hình, khắc họa chân dung, hành động, lời nói của nhân vật lịch sử Trần Hưng Đạo, làm nhân vật này hiện lên khá tự nhiên, chân thực, sống động trên trang giấy. Đặc biệt là nhà văn có biệt tài trong việc phân tích tâm lí nhân vật rất tinh tế và sắc sảo qua nhân vật lịch sử Trần Hưng Đạo và chiến lược quân sự của ông trong ba cuộc đối đầu lịch sử với quân Mông - Nguyên, tạo sức thuyết phục lớn đối với người đọc. Qua đó, người đọc sẽ rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu về quân sự để giữ vững an ninh và quốc phòng, chủ quyền quốc gia, nâng cao sức chiến đấu, để vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam. Tác giả khẳng định, trân trọng, ca ngợi, đề cao vị trí và vai trò của bậc anh hùng dân tộc trong lịch sử, truyền đến người đọc lòng biết ơn quá khứ, tha thiết yêu nước và tự hào sâu sắc về dân tộc Việt Nam mình     

Toàn văn: PDF