Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Khoa học Xã hội, S. 2 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nhân vật nữ trong tiểu thuyết dã sử của Lan Khai

ĐỖ THỊ NHÀN

Tóm tắt


    Trong giai đoạn 1930-1945, tiểu thuyết dã sử của Lan Khai đã xây dựng thành công thế giới nhân vật người phụ nữ miền núi phía Bắc, một số nhân vật là những con người có mưu lược và quyền bính, một số khác là những người bình dân. Mỗi con người có tính cách, số phận và bi kịch riêng thể hiện qua những cơn loạn lạc và sóng gió, nhưng họ đều có khát vọng chung, đó là tình yêu, hạnh phúc và tự do. Lan Khai đã thể hiện cách nhìn mới về con người và nghệ thuật bằng cách mở rộng đề tài, tăng cường hư cấu nghệ thuật, đổi mới thể loại và ngôn ngữ nhằm cách tân tiểu thuyết     

Toàn văn: PDF