Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, S. 16 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MÔ PHỎNG BỘ LỌC SÓNG HÀI THỤ ĐỘNG VỚI TẦN SỐ BIẾN ĐỔI

Anh Tuan Bui

Tóm tắt


Bài báo trình bày nguyên lý làm việc của bộ lọc sóng hài thụ động với tần số biến đổi dựa trên một thiết bị phi tuyến phát thải sóng hài theo đặc tính làm việc. Sơ đồ nguyên lý hoạt động của thiết bị lọc sóng hài thụ động với tần số biến đổi sẽ được đề xuất. Thông qua việc mô phỏng nguyên lý hoạt động của thiết bị sẽ chứng minh được tính hiệu quả của thiết bị này so với các thiết bị lọc sóng hài thụ động thông thường như: giá thành rẻ, kích thước gọn nhẹ nhưng tính năng lọc sóng hài không thay đổi.


Toàn văn: PDF

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, Trường Đại học Điện lực, 235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội