Chi tiết về Tác giả

Cường, Hồ Mạnh

  • S. 12 (2017) - Bài viết
    MÔ HÌNH MỚI ĐỂ XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH TRUYỀN VÀ PHẢN XẠ CỦA VẬT LIỆU RO-4350B BẰNG KỸ THUẬT ĐƯỜNG TRUYỀN VI DẢI
    Tóm tắt  PDF


  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, Trường Đại học Điện lực, 235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội