Chi tiết về Tác giả

Châu, Lê Thị Minh

  • S. 12 (2017) - Bài viết
    ĐIỆN MẶT TRỜI LẮP MÁI NỐI LƯỚI - GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ CHO CÁC TÒA NHÀ CÔNG CỘNG
    Tóm tắt  PDF


  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, Trường Đại học Điện lực, 235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội