Chi tiết về Tác giả

Chưởng, Trịnh Trọng

  • S. 12 (2017) - Bài viết
    ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA NGUỒN ĐIỆN GIÓ ĐẾN ĐỘ TIN CẬY CỦA LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI
    Tóm tắt  PDF
  • S. 12 (2017) - Bài viết
    NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ĐIỂM CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI CỦA HỆ THỐNG BIẾN ĐỔI NĂNG LƯỢNG GIÓ SỬ DỤNG KỸ THUẬT LOGIC MỜ
    Tóm tắt  PDF


  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, Trường Đại học Điện lực, 235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội