Liên hệ tạp chí

Địa chỉ gửi thư

P. 503-504, E1 Trung Tự, Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội    

Đầu mối

Đỗ Ngọc Sơn
Tạp chí y Tế Công Cộng
Hội Y tế Công cộng Việt Nam
P. 503-504, E1 Trung Tự, Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội       
Điện thoại: 0363752546
Fax: +84-4-7366265
Email: vpha@vpha.org.vn

Hỗ trợ

Nguyễn Lương Hiền
Điện thoại: 02437368075
Email: nlh@vpha.org.vnTạp chí y Tế Công Cộng / Vietnam Journal of Public Health

VietnamJOL is supported by INASP