Công Nghiệp: Kinh tế & Quản lý, S. 11 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Còn nhiều vướng mắc trong thực thi In cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá

Thu Hà

Tóm tắt


Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá do Quốc hội khóa XIII ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2013, trong đó, nội dung in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá đáp ứng yêu cầu của Luật sẽ thực hiện từ ngày 01/11/2013. Đây là nội dung thay đổi lớn liên quan đến khâu chuẩn bị thiết kế mẫu cảnh báo, thay đổi máy móc, thiết bị in ấn… Tại Hội thảo “In cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá và một số vấn đề liên quan đến thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá” do Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công Thương vừa tổ chức mới đây tại Hà Nội, các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá đã thực thi nghiêm túc và đúng quy định pháp luật về ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai còn gặp một số vướng mắc cần phải được xem xét lại.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP