Công Nghiệp: Kinh tế & Quản lý, S. 12 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thái Nguyên: Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

Lê Anh Xuân

Tóm tắt


Trong 5 năm thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia, Thái Nguyên đã thực hiện được 42 đề án đào tạo nghề cho trên 2.000 lao động, kinh phí hơn 2 tỷ đồng. Các ngành nghề được đào tạo chủ yếu là may công nghiệp, chế biến và bảo quản chè, gia công cơ khí, sản xuất bao bì, chế biến thức ăn chăn nuôi, mây tre đan, đặc biệt là đào tạo sản xuất chế biến đồ gỗ, mộc mỹ nghệ…

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP