Công Nghiệp: Kinh tế & Quản lý, S. 7 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Công ty Cổ phần Dụng cụ số 1: Dấu ấn hơn bốn thập kỷ

Bắc Minh

Tóm tắt


Gần 45 năm ra đời và phát triển, luôn làm chủ công nghệ trong sản xuất, vượt qua mọi khó khăn thách thức để phát triển, giữ vững được tốc độ tăng trưởng, mỗi năm cung cấp cho thị trường
hơn 30 triệu dụng cụ cắt kim loại và hàng chục triệu phụ tùng
chuyên dụng cơ khí khác, đó là những thông tin tiêu biểu về Công
ty Cổ phần Dụng cụ số 1, doanh nghiệp đã từng được mệnh danh
là đơn vị tiên phong của ngành Cơ khí Việt Nam.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP